Triggers voor een gezondere leefstijl

“90 procent van de hart- en vaatziekten is het gevolg van een ongezonde leefstijl,” aldus cardioloog Leonard Hofstra, prominent spreker tijdens de komende Wandeltrainersdag.